Projekty unijne

Projekt dotyczy zakupu innowacyjnego urządzenia dźwignicowego (wg Klasyfikacji Środków Trwałych-grupa 6-Urządzenia techniczne, podgrupa 64 Dźwigi i przenośniki, rodzaj 642 żurawie (dźwigi przeładunkowe)), używanego do prac związanych z montażem konstrukcji betonowych, żelbetowych oraz konstrukcji stalowych o maksymalnym udźwigu wynoszącym 220 ton. Dzięki specjalnie skonstruowanemu podwoziu gąsienicowemu, zapewnia możliwość realizacji prac w trudnych warunkach terenowych, ograniczając grzęźnięcie i poślizg. Projekt pozwoli na wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnej w skali kraju usługi budowy konstrukcji betonowych, żelbetowych i konstrukcji stalowych o dużej wadze do 220 t w ograniczonym polu pracy w trudnych warunkach terenowych.

Efektem zakupu będzie wdrożenie innowacji produktowej będącej efektem wdrożenia wyników prac B+R (innowacyjna usługa konstrukcyjno-budowlana) i nietechnologicznej (marketingowej i organizacyjnej). Projekt jest gotowy do realizacji.

 

 

 

 

 

Krótki opis projektu

Projekt dotyczy zakupu innowacyjnego urządzenia dźwignicowego (wg Klasyfikacji Środków Trwałych-grupa 6-Urządzenia techniczne, podgrupa 64 Dźwigi i przenośniki, rodzaj 642 żurawie (dźwigi przeładunkowe), używanego do prac związanych z montażem konstrukcji betonowych, żelbetowych oraz konstrukcji stalowych o maksymalnym udźwigu wynoszącym 100 ton. Dzięki specjalnie skonstruowanemu podwoziu gąsienicowemu, zapewnia możliwość realizacji prac w trudnych warunkach terenowych, ograniczając grzęźnięcie i poślizg. Sprzęt budowlany opisany powyżej, pozwoli na wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnej w skali kraju usługi budowy konstrukcji betonowych, żelbetowych i konstrukcji stalowych w ograniczonym polu pracy w trudnych warunkach terenowych. Efektem zakupu będzie wdrożenie innowacji procesowej (technologii zastosowanych w dźwigu) i produktowej (innowacyjna usługa konstrukcyjno-budowlana).

Projekt jest gotowy do realizacji.

 

Wartość projektu: 3 235 500,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 455 975,00 zł.

Krótki opis projektu

Projekt dotyczy zakupu innowacyjnego urządzenia dźwignicowego (wg Klasyfikacji Środków Trwałych-grupa 6-Urządzenia techniczne, podgrupa 64 Dźwigi i przenośniki, rodzaj 642 żurawie (dźwigi przeładunkowe) tj. żurawia gąsienicowego ze zmodyfikowaną obrotnicą hydrauliczną.

Projekt pozwoli na wprowadzenie do oferty innowacyjnych w skali świata nowych 2 usług:

  1. Budowy modułowych konstrukcji betonowych i stalowych z elementów prefabrykowanych w trudnych warunkach terenowych na podłożu nieutwardzonym w ograniczonym polu pracy
  2. Organizacji terenu budowy z zapleczem.

Efektem projektu będzie wdrożenie innowacji procesowej i produktowej będącej efektem wdrożenia wyników prac B+R oraz nietechnologicznej (marketingowej i organizacyjnej).

Wartość projektu: 3 310 750,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 489 837,50 zł.

Opracowanie innowacyjnych usług konstrukcyjnych dla firmy Piomar Plus.

Cel projektu: 

Opracowanie 4 usług konstrukcyjnych realizowanych w trudnych warunkach terenowych.

Wartość całkowita projektu: 127 920 PLN

Poziom dofinansowania ze środków UE:  90 000 PLN

Krótki opis projektu: 

Głównym celem projektu jest opracowanie 4 usług konstrukcyjnych realizowanych w trudnych warunkach terenowych, o ograniczonej przejezdności i powierzchni pracy (np. teren nieutwardzony, inwestycje typu greenfield, ciasna tkanka miejska, wysoka i gęsta zabudowa) dla elementów o dużej wadze i na dużych wysokościach powyżej 50 m.

Przedmiotem projektu jest usługa B+R. Celem realizacji usługi badawczo-rozwojowej będzie opracowanie i zweryfikowanie ww. 4 usług konstrukcyjnych ze wskazaniem możliwości wdrożenia oraz parametrów usług i technologii ich świadczenia w postaci 4 raportów. Te 4 usługi tworzyć będą kompleksową ofertę dla budownictwa szklanego i blaszanego, dlatego też podjęto decyzję o wdrożeniu 4 usług. Obecnie takie rozwiązania (obrotnice i chwytaki w żurawiach kołowych i gąsienicowych na dużych wysokościach i dużej wadze) nie są stosowane w branży dlatego też konieczne jest przeprowadzenie badań poprzedzających wdrożenie takich rozwiązań, co dopiero umożliwi ich zastosowanie w praktyce. Badania te więc są bezpośrednio niezbędne do wprowadzenia do oferty nowych usług.

Aktualności

Kolejna inwestycja w Niemczech.

23.09.2016

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy montaż konstrukcji betonowej hali magazynowej w Langenbach (Niemcy). W dniu dzisiejszym rozpoczynamy montaż konstrukcji betonowej hali magazynowej […]

czytaj dalej

Projekty unijne

zobacz więcej