Projekty unijne

Projekt dotyczy zakupu innowacyjnego urządzenia dźwignicowego (wg Klasyfikacji Środków Trwałych-grupa 6-Urządzenia techniczne, podgrupa 64 Dźwigi i przenośniki, rodzaj 642 żurawie (dźwigi przeładunkowe)), używanego do prac związanych z montażem konstrukcji betonowych, żelbetowych oraz konstrukcji stalowych o maksymalnym udźwigu wynoszącym 220 ton. Dzięki specjalnie skonstruowanemu podwoziu gąsienicowemu, zapewnia możliwość realizacji prac w trudnych warunkach terenowych, ograniczając grzęźnięcie i poślizg. Projekt pozwoli na wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnej w skali kraju usługi budowy konstrukcji betonowych, żelbetowych i konstrukcji stalowych o dużej wadze do 220 t w ograniczonym polu pracy w trudnych warunkach terenowych.

Efektem zakupu będzie wdrożenie innowacji produktowej będącej efektem wdrożenia wyników prac B+R (innowacyjna usługa konstrukcyjno-budowlana) i nietechnologicznej (marketingowej i organizacyjnej). Projekt jest gotowy do realizacji.

Krótki opis projektu

Projekt dotyczy zakupu innowacyjnego urządzenia dźwignicowego (wg Klasyfikacji Środków Trwałych-grupa 6-Urządzenia techniczne, podgrupa 64 Dźwigi i przenośniki, rodzaj 642 żurawie (dźwigi przeładunkowe), używanego do prac związanych z montażem konstrukcji betonowych, żelbetowych oraz konstrukcji stalowych o maksymalnym udźwigu wynoszącym 100 ton. Dzięki specjalnie skonstruowanemu podwoziu gąsienicowemu, zapewnia możliwość realizacji prac w trudnych warunkach terenowych, ograniczając grzęźnięcie i poślizg. Sprzęt budowlany opisany powyżej, pozwoli na wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnej w skali kraju usługi budowy konstrukcji betonowych, żelbetowych i konstrukcji stalowych w ograniczonym polu pracy w trudnych warunkach terenowych. Efektem zakupu będzie wdrożenie innowacji procesowej (technologii zastosowanych w dźwigu) i produktowej (innowacyjna usługa konstrukcyjno-budowlana).

Projekt jest gotowy do realizacji.

Wartość projektu: 3 235 500,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 455 975,00 zł.

Krótki opis projektu

Projekt dotyczy zakupu innowacyjnego urządzenia dźwignicowego (wg Klasyfikacji Środków Trwałych-grupa 6-Urządzenia techniczne, podgrupa 64 Dźwigi i przenośniki, rodzaj 642 żurawie (dźwigi przeładunkowe) tj. żurawia gąsienicowego ze zmodyfikowaną obrotnicą hydrauliczną.

Projekt pozwoli na wprowadzenie do oferty innowacyjnych w skali świata nowych 2 usług:

  1. Budowy modułowych konstrukcji betonowych i stalowych z elementów prefabrykowanych w trudnych warunkach terenowych na podłożu nieutwardzonym w ograniczonym polu pracy
  2. Organizacji terenu budowy z zapleczem.

Efektem projektu będzie wdrożenie innowacji procesowej i produktowej będącej efektem wdrożenia wyników prac B+R oraz nietechnologicznej (marketingowej i organizacyjnej).

Wartość projektu: 3 310 750,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 489 837,50 zł.

Opracowanie innowacyjnych usług konstrukcyjnych dla firmy Piomar Plus.

Cel projektu: 

Opracowanie 4 usług konstrukcyjnych realizowanych w trudnych warunkach terenowych.

Wartość całkowita projektu: 127 920 PLN

Poziom dofinansowania ze środków UE:  90 000 PLN

Krótki opis projektu: 

Głównym celem projektu jest opracowanie 4 usług konstrukcyjnych realizowanych w trudnych warunkach terenowych, o ograniczonej przejezdności i powierzchni pracy (np. teren nieutwardzony, inwestycje typu greenfield, ciasna tkanka miejska, wysoka i gęsta zabudowa) dla elementów o dużej wadze i na dużych wysokościach powyżej 50 m.

Przedmiotem projektu jest usługa B+R. Celem realizacji usługi badawczo-rozwojowej będzie opracowanie i zweryfikowanie ww. 4 usług konstrukcyjnych ze wskazaniem możliwości wdrożenia oraz parametrów usług i technologii ich świadczenia w postaci 4 raportów. Te 4 usługi tworzyć będą kompleksową ofertę dla budownictwa szklanego i blaszanego, dlatego też podjęto decyzję o wdrożeniu 4 usług. Obecnie takie rozwiązania (obrotnice i chwytaki w żurawiach kołowych i gąsienicowych na dużych wysokościach i dużej wadze) nie są stosowane w branży dlatego też konieczne jest przeprowadzenie badań poprzedzających wdrożenie takich rozwiązań, co dopiero umożliwi ich zastosowanie w praktyce. Badania te więc są bezpośrednio niezbędne do wprowadzenia do oferty nowych usług.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Piomar Plus S.C. Fuksa Marian Fuksa Łukasz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Wdrożenie nowej usługi konstrukcyjnej przy wykorzystaniu żurawia wieżowego o napędzie gąsienicowym

Celem projektu jest: dywersyfikacja działalności i wprowadzenie do oferty innowacyjnej w skali świata usługi: montażu wielopoziomowych konstrukcji żelbetowych z elementów prefabrykowanych przy użyciu specjalistycznego chwytaka, obrotnicy i mobilnego żurawia wieżowego w trudnych warunkach terenowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 484 437,50 PLN

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Piomar Plus S.C. Fuksa Marian Fuksa Łukasz realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup usług proinnowacyjnych.”

Krótki opis projektu

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie nowego procesu technologicznego (innowacji produktowej i procesowej) i nietechnologicznego (innowacji organizacyjnej) poprzez ocenę potrzeb technologicznych, promocję technologii i nowych rozwiązań organizacyjnych, wdrażanie nowych technologii, w których następuje transfer wiedzy lub innowacyjnej technologii w wyniku skorzystania z dwóch usług proinnowacyjnych. Zakup dwóch usług ma wspomóc we wdrożeniu innowacyjnego procesu i usługi budowy obiektów przemysłowych z zastosowaniem kompozytów przy wykorzystaniu dźwigów oraz manipulatorów w trudnych warunkach terenowych oraz innowacji organizacyjnej opartej o BIM (modelowanie informacji o budynku, z ang. Building Information Modeling).

Rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacji procesowej i produktowej – budowy obiektów przemysłowych z zastosowaniem kompozytów przy wykorzystaniu dźwigów oraz manipulatorów w trudnym terenie oraz innowacji organizacyjnej.

Wartość projektu:

109 240,00 zł


Wkład Funduszy Europejskich:
82 573,54 zł


Planowany okres realizacji projektu:
01.08.2020 – 31.07.2021

Krótki opis projektu

Głównym celem projektu jest utrzymanie miejsc pracy, utrzymanie i zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa jak i zwiększenie zatrudnienia o 4 osoby.

Cel ten ma zostać zrealizowany poprzez inwestycje w środki trwałe żuraw samobieżny z automatycznym hakiem oraz zakup środków ochrony osobistej – 6 kombinezonów dla pracowników zaangażowanych w świadczenie nowej zautomatyzowanej usługi budowy konstrukcji z materiałów kompozytowych – kompozytów betonowych wzmacnianych włóknami węglowymi stosowanymi m.in. w budownictwie drogowym, parkingach i biurach.

Realizacja projektu jest odpowiedzią problemy, które spotkały Firmę jak i rynek budowlany z powodu pandemii Covid-19.

Wartość projektu: 3 941 614,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 702 874,58 zł.

Piomar Sp. z o.o. Sp. k.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Ogloszenie_Piomar_Sp._z_o.o._Sp.k-1024x724.jpg

Tytuł projektu

Wdrożenie nowej usługi budowy wysokich obiektów kubaturowych z wykorzystaniem szkła i blachy                    

Krótki opis projektu

Głównym celem projektu jest dywersyfikacja działalności i wprowadzenie do oferty nowej innowacyjnej w skali świata usługi: budowy wysokich konstrukcji kubaturowych z elementów szklanych i blachy przy użyciu specjalistycznego chwytaka podciśnieniowego i mobilnego żurawia wieżowego. Realizacja projektu jest odpowiedzią na specjalistyczne potrzeby rynku i wynika z braku odpowiedniego sprzętu do ich zaspokojenia.

Wartość projektu: 4 425 520,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 548 932,00 zł.

Tytuł projektu

Wdrożenie nowej technologii budowy wysokich obiektów przy wykorzystaniu wielkoformatowych tafli szkła                    

Krótki opis projektu

Głównym celem projektu jest dywersyfikacja działalności i wprowadzenie do oferty nowej innowacyjnej w skali świata usługi: budowy wysokich obiektów przy wykorzystaniu wielkoformatowych tafli szkła. Realizacja projektu jest odpowiedzią na specjalistyczne potrzeby rynku i wynika z braku odpowiedniego sprzętu do ich zaspokojenia.

Wartość projektu: 3 657 900,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 280 265,00 zł.

Aktualności

Kerpen Dietz- WEG

23.07.2021

Budowa rozpoczęta mimo początkowych trudności prace przesuwają się do przodu.

czytaj dalej

DHG Maasvlakte – umacniamy swoją pozycję w Holandii

11.05.2021

Hala o powierzchni nie stanowi żadnego problemu dla naszej firmy. Dzięki ciągłym inwestycjom możemy się rozwijać i być bardziej konkurencyjni

czytaj dalej

CATL Arnstadt – budowa fabryki akumlatorów dla czołowego producenta akumlatorów do samochodów.

26.03.2021

Projekty unijne

zobacz więcej